Na czym polega malowanie elektroforetyczne samochodu?

footo

Malowanie nadwozia jest kluczowym procesem w produkcji samochodów, ma bezpośredni wpływ na wygląd zewnętrzny i jakość produktu końcowego.  Wyróżniamy kilka metod nakładania powłok malarskich, wśród nich między innymi: metodę elektrostatyczną, fluidyzacyjną, elektrostatyczno-fluidyzacyjną, zanurzeniową, platerowanie oraz metodę trybostatyczną.

Malowanie samochodu metodą elektroforetyczną

Malowanie elektroforetyczne jedną z najnowocześniejszych metod nanoszenia powłok malarskich. Pierwsza przemysłowa linia do malowania elektroforetycznego została uruchomiona w zakładach Forda już w roku 1960. Obecnie proces ten jest stosowany w niemal wszystkich zakładach samocho­dowych do nanoszenia powłok podkładowych na karoserie pojazdów samochodowych.

Do malowania elektroforetycznego wykorzystuje się farby wodorozcieńczalne, dzięki temu, że jak wskazuje nazwa ich rozpuszczalnikiem jest woda, eliminowane są  sil­nie toksyczne rozpuszczalniki organiczne. Farba jest roztworem związków wielkocząsteczkowych oraz pigmentów, wypełnia­czy i innych dodatków w wodzie. Malowanie zachodzi w wyniku przepływu prądu elektrycznego. W polu elektrycznym koloidalne cząstki farby, które są obdarzone ładunkiem elektrycznym, wędrują do odpowiednich elektrod. Proces ruchu cząstek koloidalnych w polu elektrycznym nosi nazwę elektroforezy, przy czym wędrówka cząstek koloidalnych o ładunku dodatnim do katody na­zywana jest katoforezą, a cząstek o ładunku ujemnym do anody – anoforezą.

Malowanie elektroforetyczne jest procesem technologicznym wykorzystywanym do pokrywania metali lub powierzchni metalizowanych powłokami antykorozyj­nymi lub dekoracyjnymi. Przed rozpoczęciem malowania przedmiot z przedmiotu muszą zostać usunięte wszelkie zanieczyszczenia i ślady rdzy. Następnie należy go odtłuścić, najlepiej poprzez kąpiel alakaliczną. Właściwe przygotowanie elementu do malowania ma znaczący wpływ na efekt jaki osiągniemy po nałożeniu farb.  W kolejnym kroku przedmiot przenoszony jest do ką­pieli zawierającej koloidalny roztwór farby i stanowi odpowiednią elektrodę. Proces malowania prowadzi się przy stałym napięciu, stosując prąd stały, przez około 2 minuty.

 

 

 

Dodaj komentarz