Prowadzenie służbowego samochodu nakłada na pracownika odpowiedzialność za auto oraz szkody spowodowane w czasie podróży, w tym również wypadek drogowy, nawet jeśli nie doszło do niego z winy kierowcy. Kwestię odpowiadania za spowodowane szkody reguluję Kodeks Pracy.