Tiry na drogach, czyli co i jak.

shutterstock_290640938_small

Samochody ciężarowe są coraz powszechniejszym widokiem na europejskich drogach, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2013 roku transportem drogowym przewieziono 1553,1 mln ton ładunków, a wykonana praca przewozowa transportu drogowego wyniosła 259,7 mld tonokilometrów. Niestety z każdym rokiem te dane rosną, a nasze drogi są rozjeżdżane przez przeładowane samochody, często nazywane Tirami. Prawidłowo powinno się je określać ciągnikami siodłowymi, skąd zatem ta powszechna nazwa?

Na wielu ciągnikach oraz  naczepach samochodów ciężarowych możemy zauważyć niebieską tabliczkę z białym napisem TIR. TIR to międzynarodowa konwencja celna podpisana 14 listopada 1975r., dotycząca przewozu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym. Zdecydowanie upraszcza ona procedury na przejściach granicznych i w urzędach celnych, czego efektem jest większa skuteczność przewozów drogowych.

Konwencja Tir – informacje ogólne

W ramach TIR, samochód ciężarowy wyjeżdżający z jednego państwa (np. z Francji) jest sprawdzany i plombowany na przejściu granicznym lub w dowolnym Urzędzie Celnym w danym kraju, a zostaje odplombowany i skontrolowany dopiero w państwie docelowym (np. w Rosji). Wszystkie granice krajów tranzytowych mijane są z formalnościami ograniczonymi do absolutnego minimum. Podstawowym dokumentem na mocy którego można przekraczać granice w ramach Konwencji, jest karnet TIR, który spełnia zarówno rolę dokumentu gwarancyjnego jak i celnego.

Przepisy zawarte w Konwencji TIR odnoszą się tylko do transportu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym, zatem. musi być przekroczona granica aby karnet TIR został uruchomiony. Co ważne Państwa Unii Europejskiej stanowią jeden obszar celny i przewóz towarów pod osłoną karnetów TIR pomiędzy dwoma krajami należącymi do UE nie jest możliwy.

Do dnia dzisiejszego do Konwencji TIR przystąpiły 68 strony z czego operacje TIR można realizować w 58 krajach między innymi z Europy, Afryki Północnej oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu.

Dodaj komentarz